Bouwnijverheid

Branche

Grofweg kan de branche worden onderverdeeld in drie deelsectoren; aannemersbedrijven, installatiebedrijven en afbouwbedrijven. Een groot aantal aannemersbedrijven hebben zich gespecialiseerd in deelsectoren (bijvoorbeeld metselbedrijven). 

Ontwikkelingen

In de bouw zijn een aantal thema’s actueel. Op de eerste plaats wensen steeds meer opdrachtgevers een totaaloplossing. Dit stelt eisen aan de samenwerkingsbereidheid in de sector. Om onderscheidend te blijven in de markt kiezen steeds meer bedrijven voor specialisatie. Duurzaamheid speelt ook in de bouw een steeds grotere rol. Gebruik van verantwoorde materialen wordt steeds belangrijker en langzaam begint het “cradle-to-cradle” principe voedingsbodem te vinden in de sector. Bij grotere projecten ondervindt de sector steeds meer last van buitenlandse concurrentie. De stijgende bouwkosten (grondstoffen en lonen) vormen een bedreiging voor de sector.

Verwachtingen

Na een opleving in 2011 wordt voor 2012 weer een krimp van de omzet verwacht. Oorzaken hiervan zijn het aanhoudend onzekere economische klimaat, de impasse op de woningmarkt en het aflopen van stimuleringsmaatregelen.
De kansrijke markten zoals werken voor de overheid of in het onderhoud zijn inmiddels overvol met forse prijsdruk tot gevolg. De reserves van vele bouwers zijn in zicht en capaciteitsreductie heeft plaatsgevonden. De mogelijkheden om zich verder aan te passen aan de aanhoudende laagconjunctuur drogen op, wat een toename van faillissementen tot gevolg zal hebben. Ondernemingen die zich hieraan kunnen onttrekken zijn bouwers die de interne organisatie op orde hebben, hun klant centraal stellen en een antwoord hebben op het duurzaamheidsvraagstuk.

Specifieke financieringsvraagstukken in de bouwsector

Vaak is in de bouw sprake van een grote behoefte aan werkkapitaal, meestal veroorzaakt door een behoorlijke post onderhanden werk. Een bank kan hieraan geen zekerheidswaarde ontlenen. Een goede toelichting bij aanvragen voor werkkapitaal is dan noodzakelijk.
Het komt regelmatig voor dat in de sector gewerkt wordt met bankgaranties. Dit vergt specifieke kennis.
Soms gaan er ook grote bedragen zitten in de post debiteuren. Een aparte debiteurenfinanciering in de vorm van factoring kan dan een oplossing zijn.
In veel sectoren in de bouw wordt er gewerkt met kostbaar materiaal. Vaak kan dit bancair gefinancierd worden maar soms kan een financiering via een leasemaatschappij of via de leverancier een betere oplossing zijn.