Bereken hier uw maximale krediet

Hier berekent u snel de maximale financiering van uw onderneming. Deze berekening is gebaseerd op de winst van uw bedrijf, daaruit moet immers de rente en aflossing worden voldaan.
Type bedrijf
Bedrijfsonroerend Goed
Winst
Uitkering
Afschrijvingen
Gem. jaarlijkse investeringen
Mogelijke kredietfaciliteit