Dienstverlening en vrije beroepen

Omschrijving

Deze sector is veel omvattend. Er is onderscheid te maken in zakelijke dienstverlening en persoonlijke dienstverlening, in beide categorieën komen veel  vrije beroepers voor. Tot de eerste groep behoren bijvoorbeeld administratiekantoren, architecten, assurantiekantoren en schoonmaakbedrijven. Er zijn echter nog veel meer deelsectoren. Onder persoonlijke dienstverlening vallen bijvoorbeeld kappers en autorijscholen.

Ontwikkeling

De omzet van de zakelijke dienstverlening, waaronder vrije beroepen, is al jaren stijgende en dat zal de komende jaren ook zo blijven, al heeft ook deze sector last van conjuncturele schommelingen. De persoonlijke dienstverlening is minder uitbundig gegroeid en heeft ook wat mindere toekomstverwachtingen.
De omzet van de bedrijven in de sector wordt voor het overgrote deel in het binnenland gerealiseerd. De zakelijke dienstverlening heeft al enige tijd last van personele krapte. Dit doet zich vooral voor in een aantal deelsectoren en is een blijvend aandachtspunt. 

Verwachting

In 2012 wordt een nog altijd toenemende consolidatie onder zakelijke dienstverleners verwacht. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen hebben een grotere schaal nodig. Klanten zijn door de recessie prijsbewuster geworden en dit leidt tot aanzienlijke prijsdruk. Zakelijke dienstverleners moeten daardoor meer leveren tegen gelijkblijvende of zelfs dalende prijzen. Om marges op peil te kunnen houden, zullen zij hun dienstverlening moeten aanpassen. De afgelopen 2 jaren blijven de omzetten in de branche dalen. Voor 2012 wordt een verdere daling van rond de 1,0% verwacht.
Klanten stellen steeds hogere eisen aan hun adviseur en zijn overigens niet bereid hiervoor meer te betalen. Ze verwachten dat hun adviseur zich opstelt als strategisch partner, een adviseur die ze persoonlijk informeert over belangrijke ontwikkelingen voor hun bedrijf.


Specifieke financieringsvraagstukken

De sector is weinig kapitaalsintensief. Over het algemeen volstaat een kantoor met de nodige automatisering en een auto om in de sector actief te worden. Bovendien zijn veel aanbieders in de sector erg kleinschalig. In de persoonlijke dienstverlening kunnen de investeringen afhankelijk van de deelsector, hier en daar wat hoger zijn, doch over het algemeen geldt hier hetzelfde als bij de zakelijke dienstverlening.