Groothandel

Branche

De bedrijven in deze sector verhandelen goederen die ze niet zelf produceren. De klantenkring bestaat zonder uitzondering uit andere bedrijven. De groothandel zorgt ervoor dat goederen door de keten van de fabrikant dichter bij de eindgebruiker komen. Assortimentssamenstelling, maar ook een doordachte inkoop en  commerciële slagkracht zijn van het grootste belang in de sector. Logistiek is een andere kernkwaliteit van de groothandel.

Ontwikkelingen

Concurrentie blijft in de sector een zeer belangrijk thema. Zowel detaillisten alsook fabrikanten proberen een groter deel van de keten onder controle te krijgen.
Daardoor staat de positie van de groothandel blijvend onder druk. Producten worden steeds sneller vervangen waardoor ze sneller verouderen, dit brengt grote voorraadrisico’s met zich mee.
Het voorop lopen in technische ontwikkelingen kan door de groothandel aangegrepen worden om toegevoegde waarde te bieden, denk daarbij aan het “track and trace” systeem. Samenwerking en schaalvergroting is een andere manier om de bedreigingen te weerstaan.

Verwachtingen

Ook in 2012 blijft de consument voorzichtig met geld uitgeven. Omzetgroei moet dan ook vooral gezocht worden in de export, producten met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding of juist supertrendy producten. Hierbij worden de grootwinkelbedrijven en ketens een steeds belangrijkere inkoopmacht met een verschuiving in strategie naar eigen merken. Toeleveranciers zien in 2012 hun marges onder druk staan, vanwege hun angst om inkoopkosten door te berekenen. Het prijsrisico door volatiele grondstofprijzen, stijgende loonkosten in lagelonenlanden en onzekerheden in de euro-dollarkoers blijft groot. 

Specifieke financieringsvraagstukken in de groothandel

Traditioneel kent de groothandel een sterke behoefte aan werkkapitaal. Voorraden en debiteuren kunnen vaak grote omvangen aannemen en in veel gevallen wordt het werkkapitaal extern gefinancierd. Veel groothandelaren werken internationaal waarbij tevens de financiering van goederenstromen uit het buitenland een actuele kwestie blijft.