Horeca en recreatie

Branche

De sector horeca en recreatie is van groot belang voor de maatschappij. Bedrijven in deze sector bieden ontspanning en recreatie en dragen daarmee bij aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Ook deze sector kent behoorlijk wat deelgebieden. De traditionele indeling “hotels, restaurants en cafe’s” is echter nog grotendeels valide. Onder de noemer recreatie vallen nog een groot aantal deelsectoren, zoals bijvoorbeeld vakantieparken, fitnesscentra en golfbanen. 

Ontwikkelingen

De sector is in veel gevallen laagdrempelig, zodat deze goed toegankelijk is voor starters. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. De buitenshuisconsumptie blijft toenemen. Dit is een blijvende ontwikkeling die de sector voldoende kansen biedt. Onze samenleving vergrijst in een snel tempo en ouderen worden steeds actiever en beschikken vaak over voldoende geld. Ook hiervan kan de sector profiteren. Het verwerven van goed personeel blijft een belangrijk thema. De sector is erg arbeidsintensief en veel personeel keert de sector na enige tijd de rug toe, hetgeen tot problemen kan leiden. Veel aanbieders van buiten de sector worden actief op horecagebied. In veel warenhuizen en supermarkten worden tegenwoordig drank en maaltijden aangeboden. De sector kan wel profiteren van het toenemende inkomende toerisme.  

Verwachting

Door de afname in koopkracht zal de consument minder gaan uitgeven in de horeca. Restaurants zullen bijvoorbeeld in 2012 meer dan ooit de strijd met de fastservice, supermarkten en warenhuizen moeten voeren. Meer onderscheidend vermogen is nodig, omdat de consument niet meer vanzelf komt. De concurrentie zal dan ook nog heviger gaan worden. Naar verwachting zal de omzet in 2012 een lichte daling laten zien.

Daarnaast stijgen de inkoopkosten en personeelslasten. De gemiddelde besteding daalt en de consument let scherp op de prijs-kwaliteit verhouding. Een goede menucalculatie, slimme inkoop en creatieve promotie-acties zijn nodig om de consument met een betaalbaar product te (blijven) verleiden en verrassen. Die trend vraagt om vernieuwende oplossingen binnen bestaande en nieuwe concepten.

Specifieke financieringsvraagstukken

De horeca heeft een van oudsher mindere reputatie bij financiers. Voor bedrijven in deze deelsector is het daarom van nog meer belang om hun bedrijf op professionele wijze te runnen. In andere deelsectoren zijn vaak van tijd tot tijd grote investeringen nodig in vast actief, met name gebouwen.  De kleinere bedrijven die opereren vanuit een gehuurd pand hebben vaak te maken met minder grote investeringen in bijvoorbeeld inventaris. Echter externe financiering hiervan is vaak lastig omdat banken hieraan zeer weinig zekerheidswaarde kunnen ontlenen.