Industrie

Branche

De industrie is in Nederland een van de grootste werkgevers. Ook wordt een groot deel van de omzet van het Nederlandse bedrijfsleven behaald door de industrie. Verder is deze sector onze grootste exporteur.
De sector kan worden ingedeeld in twee hoofdgebieden: consumentenindustrie (productie van consumentartikelen) en business-industrie (productie van artikelen voor het bedrijfsleven). De sector is verder onder te verdelen in een groot aantal branches. 

Ontwikkelingen 

De industriële sector ondergaat tegenwoordig een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo is innovatie erg belangrijk in de industrie, door vernieuwingen blijft deze sector interessant. Daardoor blijft men in deze sector investeren en zakelijk lenen. Daarnaast is efficiënter produceren steeds belangrijker om de kosten te beheersen. Een andere belangrijke ontwikkeling is samenwerking. Veel bedrijven in de industriële sector zoeken de samenwerking op met andere bedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkelingen. Duurzaamheid is een ontwikkeling die steeds vaker gezien wordt maar nog relatief nieuw is. Met duurzaamheid kunt u denken aan het gebruiken van duurzame materialen en de besparing van energie. De afgelopen jaren werd er veel productie uitbesteed naar het buitenland een trend die steeds meer begint af te neme

Verwachtingen
  
2012 zal in zijn algemeenheid geen gemakkelijk jaar voor de bedrijven die actief zijn in deze sector. Kostenbewustzijn is en blijft van groot belang. Daarom dient kritisch gekeken te worden naar zaken die niet tot de kernactiviteiten behoren; worden deze aangehouden of geoutsourced.  Een goed werkkapitaalbeheer en dus gezonde liquiditeitpositied is hierbij van groot belang. Met het oog op de toekomst is ook een uitgekiend personeelsbeleid van belang, want echte vaklieden blijven schaars, dit in combinatie met een toenemende vergrijzing. 


Specifieke financieringsvraagstukken in de industrie

De industrie is zeer kapitaalsintensief en er spelen allerlei financieringsvraagstukken. Op de eerste plaats wordt veel kapitaal vastgelegd in vaste bedrijfsmiddelen; denk aan gebouwen en machines. Ook is er vaak grote behoefte aan werkkapitaal, zoals  voorraden en debiteuren. De industrie werkt veelal internationaal en krijgt dus ook te maken met financiering van handelsstromen. Tot slot wordt er veel geïnvesteerd in ontwikkeling en daar gaan de kosten voor de baten. Een voortdurende monitoring en onderbouwing van de kapitaalsbehoefte is onmisbaar in de industrie.