Ontwikkelingen zakelijke financieringen

Lat ligt steeds hoger
Banken leggen de lat steeds hoger voor ondernemers die een zakelijke financiering willen aantrekken. Er wordt steeds meer van de ondernemer verlangd. De banken willen tegenwoordig het liefst een kant en klaar ondernemingsplan zien dat volledig is gedocumenteerd. Dit heeft twee oorzaken; de bank wil efficiënter gaan werken en probeert haar analysewerk te versnellen door veel informatie van de ondernemer te vragen. Daarnaast willen de banken een steeds betere risico-inschatting kunnen maken. Momenteel wordt een financieringsaanvraag vaak door de ondernemer in samenwerking met de accountant opgesteld. Ook zijn er veel ondernemers die zonder begeleiding het traject doorlopen. 

Accountants kijken vooral naar het verleden en door de financiële bril
Accountants beperken zich over het algemeen tot een financiële onderbouwing van uw investeringsplannen zonder daarbij goed de achtergrond inzichtelijk te maken. Vaak heeft de bank dan aanvullende vragen over onderliggende kwesties en kan ze niet snel genoeg een beslissing nemen. Dit vertraagt het proces en onze ervaring is dat het hierdoor moeilijker wordt om de juiste financiering aan te trekken. 

Bankspecialisten
De specialisten van zakenkrediet zijn allen afkomstig uit het bankwezen en weten precies welke informatie een bank op haar bureau wil hebben op basis waarvan ze een snelle een goede afweging kunnen maken. Hierdoor wordt tijd bespaard bij de ondernemer, de accountant en de bank.

Onafhankelijk
Zakenkrediet is een volstrekt onafhankelijk organisatie en heeft contacten met alle bankinstellingen die zakelijke financieringen verstrekken. Al deze instellingen hebben haar specifieke kwaliteiten en mogelijkheden. Zakenkrediet is in staat om de juiste financiële instelling te vinden die uw aanvraag wil financieren.

Problematiek bij kleinere financieringsaanvragen
De wat kleinere zakelijke financieringsaanvragen, lager dan bijvoorbeeld €500.000,= worden bij vrijwel alle bankinstellingen niet meer behandeld door een persoonlijke accountmanager, maar door een team dat staat opgesteld voor de “kleinere” bedrijven. Het doel van de bankiers is om deze financieringsaanvragen zo veel mogelijk op een standaard manier te verwerken. Onze ervaring is ook dat bij kleinere aanvragen maatwerk vaak gepast is. Door onze tussenkomst kan dat maatwerk geleverd worden.