Retail food

Branche

Een traditionele onderscheid in de sector is die in algemene levensmiddelenzaken  (zoals bijvoorbeeld supermarkten) en de versspeciaalzaken (“de bakker en de slager”). De sector is zeer wijdverbreid, elk winkelgebied telt vele retailers in deze sector.

Ontwikkelingen

De sector kent een aantal belangrijke thema’s. Er is steeds grotere aandacht van de consument voor gezondheid. Dit beïnvloedt de vraag naar producten. Retailers moeten hiermee rekening houden bij de samenstelling van het assortiment. Demografische ontwikkeling (steeds kleinere gezinnen, steeds meer ouderen en allochtonen) is een andere factor om rekening mee te houden. De consumptie buitenhuis neemt ook steeds verder toe. Dit kan een bedreiging betekenen voor de sector, maar ook een kans waarop retailers kunnen inspelen. “One-stop-shopping” blijft een belangrijk element, dit speelt de supermarkten in de kaart. Versretailers kunnen hier echter op inspelen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met elkaar.

Verwachting

De supermarkten realiseerden in 2011 opnieuw omzetgroei (2,6%, GfK). De groei vindt zijn oorsprong voornamelijk in prijsstijgingen vanwege duurdere inkoop. Anderzijds zorgt het vele actiegeweld (ook in vers) voor druk op het prijsniveau en daarmee op de omzet. Het actiegeweld zorgt ook voor druk op de brutomarge.
De consument ziet zijn koopkracht dalen en is kritisch bij zijn uitgaven. Ook dit jaar zal hij blijven zoeken naar goedkopere aanbieders en producten. De onderlinge concurrentie van supermarkten zal onverminderd doorgaan. Tegelijk zal de supermarkt nog marktaandeel winnen op de speciaalzaak en het out-of-home-kanaal. De omzetgroei is naar onze verwachting in 2012 beperkt (maximaal 2%), ook omdat de formules vanwege de prijsgevoelige consument voorzichtig zijn met prijsverhogingen.

De dynamiek in supermarktland neemt af nu C1000 door Jumbo is overgenomen en de ombouw van Super de Boer inmiddels bijna afgerond is. Weliswaar zullen nog een aantal winkels omgebouwd worden maar grootschalige ombouw van C1000 naar Jumbo wordt niet verwacht. Toch gaat de strijd om de gunst van de consument in alle hevigheid verder. Deze strijd zal vooral ook lokaal plaatsvinden, wat vraagt om een goede lokale invulling van de landelijke formule. Supermarkten moeten daarom op zoek blijven naar vernieuwing. De consument blijven verrassen, verleiden en laten genieten is het credo. Klantenbinding, inspelen op lokale ontwikkelingen en gastheerschap zijn steeds meer onderscheidende elementen.

Specifieke financieringsvraagstukken

Een goede vestigingsplaats is een kritische succesfactor in de sector. Men moet daar zijn waar de consumenten zich bewegen. Als men hierin een beweging moet maken, zijn soms grote investeringen nodig. Een ander belangrijke element is een goede  uitstraling van zowel de buitenkant alsook de binnenkant van het bedrijf. Ook dit vergt vaak grote investeringen. Een uitgekiend assortiment en het inspelen op steeds veranderende behoefte van de consument vraagt ook steeds terugkerende investeringen. Vanwege het relatief geringe rendement in de sector moet vaak een beroep gedaan worden op externe financiers