Retail non food

Branche

Retail non-food levert consumentengoederen aan eindconsumenten.  De sector is erg wijdverbreid en kent een grote variëteit aan activiteiten. Hoofdgebieden zijn ondermeer “wonen”, “kleding”, “doe-het-zelf” en personenauto’s. Daarnaast komen er nog vele kleinere deelgebieden voor. 

Ontwikkeling

Internet en het ontstaan van grotere webwinkels is een belangrijke ontwikkeling in de sector. Dat kan een grote bedreiging zijn voor sommige ondernemers. Verder is dat deel van de sector dat duurzame consumentengoederen levert erg vatbaar voor conjuncturele schommelingen. Er wordt met name door de grotere partijen scherp op prijs geconcurreerd. Dit heeft verdere schaalvergrotingen tot gevolg. Kleinere ondernemers kunnen zich toch blijvend onderscheiden door service, maatwerk en deskundig advies. Een deel van de markt blijft gevoelig hiervoor.  

Verwachtingen

Na een flinke omzetdaling in 2010 wist de detailhandel zich in 2011 te herstellen. De omzet bleef op gelijk niveau als voorgaand jaar. Dit is opvallend gezien de blijvende onzekerheid in de woningmarkt en economisch klimaat. Ook in 2012 zal de consument terughoudend zijn bij grotere investeringen. Voor 2012 wordt uitgegaan van een lichte daling tot stabilisatie van de omzet.

In zijn algemeenheid is de concurrentie binnen de branche groot. Onderscheid zou juist gevonden kunnen worden in meer toegevoegde waarde bij personeel (deskundig, behulpzaam) en assortiment (uitgebreid, uit voorraad leverbaar).

Voor speciaalzaken en breedpakketzaken geldt in nog sterkere mate dat onderscheidend vermogen en samenwerken cruciale factoren vormen om te overleven. Een deel van de speciaalzaken richt zich nu op de professionele markt. Het deel wat zich op de particuliere markt blijft richten, zal flexibel op de consumententrends moeten inspelen en een aansprekende winkelformule moeten bieden met een bijzonder assortiment en een hoge servicegraad.

Specifieke financieringsvraagstukken

Er spelen een aantal factoren die financieel gezien effect hebben op de sector. Een goede vestigingsplaats blijft van belang en dat zal steeds terugkerende investeringen vergen. Schaalvergroting brengt ook grote investeringen met zich mee evenals het aanhouden van een groot assortiment. De sector heeft dus een grote behoefte aan kapitaal, hoofdzakelijk vast te leggen in vaste activa, maar zeker ook in voorraden. Net als de retail-food zullen ook de retailers in de non-food sector over het algemeen een groot beroep moeten doen op extern aan te trekken kapitaal.