Starters

Aparte doelgroep
Startende ondernemers vormen voor banken een heel aparte doelgroep. Veelal start een ondernemer redelijk kleinschalig. In 75% van de gevallen is er geen bedrijfsfinanciering nodig en start de ondernemer met eigen financiële middelen. Mocht er wel een financiering nodig zijn, dan staat de starter vaak voor een lastige klus.

Moeilijk om een financiering te vinden
Banken hebben over het algemeen moeite om starters te financieren. In 65% van de gevallen wordt een startend bedrijf binnen drie jaar weer beëindigd. Hier komt nog bij dat een starter geen ”track record” heeft. Hij heeft geen historische cijfers en gegevens beschikbaar en de bank moet het doen met een “papieren plan”. Voor een bank heeft een startersfinanciering een hoog risicoprofiel. Daar staat tegenover dat banken best graag met starters in zee willen, hieruit ontstaan immers de grotere klanten van de toekomst. Veel starters hebben desondanks toch moeite om een adequate bedrijfsfinanciering aan te trekken.
Indien een starter en financiering nodig heeft van een behoorlijke omvang is het noodzakelijk om een gedegen ondernemingsplan te maken. In dit geval om de  bank er van te overtuigen dat uw plannen succesvol zullen zijn. Echter een ondernemingsplan schrijf je niet voor de bank maar eigenlijk veel meer voor je zelf. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat starters die van te voren goed nadenken over hun start en een ondernemingsplan opstellen veel meer slagingskans hebben dan starters die meer opportunistisch te werk gaan.

Ondernemingsplan
Een goed ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst zal uw idee zichtbaar moeten worden gemaakt en welke rol uw idee kan spelen op de markt waarin u wil gaan opereren. Het is ook gebruikelijk om een analyse te maken van de omgeving waarin u opereert, denk daarbij aan relevante externe ontwikkelingen en trends, de markt waarin u wilt opereren  en de concurrenten die u gaat tegenkomen. Verder stelt u een commercieel hoofdstuk op. Daarin worden de bekende P’s uit de marketing behandeld. Ook van belang is een overzicht te maken van de organisatie en het management van het bedrijf. Denk daarbij aan de organisatiestructuur en de ondernemingsvorm, de wijze van aansturing, benodigde bedrijfsmiddelen e.d..

Financiële onderbouwing
Het laatste hoofdstuk bestaat altijd uit een financieel plan. Hier wordt alles doorgerekend en staat een overzicht van de investeringen. Belangrijkste onderdeel is de exploitatie van het toekomstige bedrijf. Hier moet immers uit blijken dat het bedrijf in staat is om een voldoende resultaat te behalen om aan de lasten te voldoen en om in een ondernemersinkomen te voorzien.

Het starten van een bedrijf vergt veel voorbereiding zoals u zich ongetwijfeld realiseert. De adviseurs van zakenkrediet kunnen u hierbij goed ondersteunen. De weg naar een goede startersfinanciering is vaak lang en zit vol valkuilen, zakenkrediet kan samen met u deze weg bewandelen.