Wat doen we voor U

Fase 1.
Natuurlijk proberen we snel een inschatting te maken van de haalbaarheid van uw plannen. Nadat u contact met ons heeft opgenomen houden we een kort telefonisch interview met u waarin we de hoofdlijnen van uw plannen en uw financiële situatie doornemen.

Fase 2.
Als uw plannen naar ons idee haalbaar zijn, verzoeken we u om ons nadere informatie ter beschikking te stellen. Deze informatie bestaat uiteraard uit een onderbouwing van uw investeringsplannen en recente jaarcijfers van uw bedrijf, eventueel aangevuld met andere schriftelijke informatie zoals een bedrijfsplan. Daarnaast kan het zinvol zijn om afschriften te ontvangen van eventueel aanwezige taxatierapporten. 

Fase 3.
Nadat we deze informatie hebben bestudeerd en we de haalbaarheid hebben getoetst nemen we contact met u op en maken we u een voorstel om de financieringsaanvraag door ons te laten begeleiden. Daarna plannen we een bedrijfsbezoek of een persoonlijke ontmoeting waarbij we uiteraard eerst verder kennismaken en vervolgens samen met u een bedrijfsanalyse uitvoeren.

Fase 4.
Nadat we deze stappen hebben doorlopen beschikken we over voldoende informatie om de financieringsaanvraag verder vorm te geven. De aanvraag verwerken we in een kredietrapport. We werken daarbij graag samen met uw accountant omdat hij/zij vaak ook over gedetailleerde financiële informatie van uw bedrijf beschikt.
In overleg met u leggen we de aanvraag voor bij één of meerdere bankinstelling. We geven er sterk de voorkeur aan om in ieder geval uw huisbankier hierbij te betrekken, zij kennen immers uw bedrijf.   

Fase 5.
Banken nemen vervolgens de aanvraag in behandeling. Gaandeweg dit traject worden er soms nog aanvullende vragen gesteld. Wij proberen dit in eerste instantie zelfstandig met de bankiers in te vullen. Na de goedkeuring van de aanvraag wordt door de bank een offerte opgesteld.

Fase 6.
We zijn graag bereid om te beoordelen welke offerte het best past bij uw specifieke vraagstuk en wij zijn goed in staat om te beoordelen of de bankiers reële tarieven hanteren en acceptabele voorwaarden stellen. We adviseren u vervolgens welk aanbod voor u het meest passend is.

Fase 7
Desgewenst zijn we bereid om het traject na de offerte te begeleiden. Het gaat dan bijvoorbeeld  om het vestigen van de zekerheden en het controleren of de zogenaamde uitboeking correct heeft plaatsgevonden.

Uw investering
U ziet dat de begeleiding van uw financieringsaanvraag behoorlijk wat tijd in beslag neemt. We doen u een aanbod waarin u meestal kunt kiezen uit diverse mogelijkheden. In een aantal gevallen berekenen we een uurtarief waarbij we vooraf een inschatting proberen te maken van het aantal te besteden uren. U kunt ook kiezen voor een succesfee, u betaalt ons alleen dan als we in staat zijn om een passende financiering voor u aan te trekken. Een combinatie van deze twee mogelijkheden is ook denkbaar. Fase 7 nemen we echter alleen aan tegen en uurtarief.